Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2015

6532 bc6a 500

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

mnietuniema
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: 'bądź dobrej myśli, bo po co być złej'. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los, nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Stanisław Lem, Sławomir Mrożek "Listy 1956-1978"
Reposted fromkarna karna viamefir mefir
mnietuniema
Nie każda miłość to prawdziwa miłość.
— Damon Salvatore
Reposted fromkarna karna viamefir mefir
mnietuniema
Reposted fromcouples couples viamefir mefir

February 22 2015

mnietuniema
mnietuniema
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viamefir mefir
mnietuniema
mnietuniema

February 21 2015

mnietuniema
Chciałbym patrzeć jak zapuszczasz włosy, potem jak je ścinasz i zapuszczasz ponownie. Chciałbym patrzeć jak zmieniają Cię każdego dnia, uczyć się ich zapachu i dotyku od nowa. Z włosami mam jedne z najcieplejszych z Tobą wspomnień. Gdy pierwszy raz wplotłem w nie palce, były jeszcze krótkie. Gdy bez słowa, zupełnie naga usiadłaś przede mną na łóżku i pozwoliłaś rozczesać je palcami, były już długie. Gdy odchodziłaś i zapamiętywałem ich zapach ostatni raz, znowu były krótkie. Chciałbym patrzeć jak zapuszczasz włosy... 
— List do Ka., s. 1/126
Reposted from3n 3n
mnietuniema
1110 3d44
mnietuniema

Chciałem żyć. Tak najnormalniej na świecie, chciałem z Tobą żyć. Budzić się, jeść śniadanie i pić herbatę. Mieć do kogo wracać i na kogo czekać. Chodzić na zakupy i jeździć na wakajce, płacić rachunki i brać kredyty, kłócić się. Robić te wszystkie zwykłe i banalne rzeczy, kiedy dzielisz z kimś życie. Ślub, dzieci, potem jesień. Mówiąc "My". Chciałem żyć, nie będę. Nie zasłużyłem.
— List do Ka., strona 126 - ostatnia
Reposted from3n 3n viacompletelydifferent completelydifferent
mnietuniema
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
mnietuniema
9956 e9f4
Reposted fromfelicka felicka viamicomomicuando micomomicuando
mnietuniema

February 20 2015

mnietuniema
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viaiammistake iammistake
mnietuniema
6914 0db5
Reposted fromobsesje obsesje viapannakies pannakies
mnietuniema
4926 c265
Reposted fromhermina hermina viajointskurwysyn jointskurwysyn
mnietuniema
Nie wiem czemu nie chcesz  przestać mi się śnić,
skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel
Reposted fromSalute Salute viaromantycznosc romantycznosc

February 19 2015

7272 7c6f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viain-flagranti in-flagranti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl